Hızlı Okuma

OKUMA NEDİR?

Okuma; yazılı, basılı, oyma, kabartma vb. her türlü simgeden anlam çıkarma ve bu anlamları beynimizde daha önceden kalıplaşmış olan kavramlarla eşleştirme sürecidir. Geçmişte deneyimlerle oluşturulmuş kalıpların anımsanması ve okuyucunun bu kavramlardan yola çıkarak yeni anlamlar kurmasına katkıda bulunur.

Okumada kullanılan simgeler konuşurken çıkardığımız seslerin karşılığı olan simgelerdir. Bunlara genellikle harf denir. Bu harfler bir araya gelerek farlı kavramların temsilcisi olurlar ve okumanın temelini oluştururlar. Bahsedilen bu konuların tümü dile dayanan bir iletişim sürecine dahildir.

Dil öğrenilen ve öğretilen bir beceridir. Dilin dinleme, anlama, okuma, yazma biçiminde bir gelişme süreci vardır. Bu süreç içinde dilin aşamalarından biri olan okuma öğrenilir ve öğretilir.

OKUMA SIRASINDA YAPILAN YANLIŞLAR

Okuma alışkanlığını ve düzeyini geliştirmek için bazı alıştırmalar yapmamız gereklidir. Bu alıştırmaların amacı okuma esnasındaki kötü alışkanlıkları azaltmak, iyi olanları ise arttırmaktır. Ancak okuma becerimizi geliştirmek için öncelikli olan kötü alışkanlıkların ortadan kaldırılması olmalıdır. Çünkü bu alışkanlıklardan kurtulmadan yaptığımız egzersizlerden yeterince verim alamayız. Bu alışkanlıklar şunlardır;

1.Kelime kelime okumak

2.Fazla geri dönüşler yapma

3.Okuma anında içten seslendirme yapmak

4.Pasif okuma

5.Gözün idmansızlığı

6.Sesli okuma ,okurken dudak kıpırdatma

7.Satırları parmak ucuyla izleme

8.Stres

9.Okuma ile ilgili yanlış inançlar

9.a.Çalışma ve anlama için iyi bir okuma yavaş olmalıdır.

9.b.Hızlı okumak anlamı kaçırmaya yol açar.

9.c.Tek bir sözcüğü kaçırırsak anlamı yitiririz.

9.d.Tüm okuma metinleri aynı hızda okunmalıdır.

9.e.Okuma için uzun bir zaman gereklidir.

9.f.Okuduğumuz her şeyi hatırlamamız gerekir.

 

HIZLI VE ANLAYARAK OKUMA NEDİR?

Çeşitli kelimelerin beyne daha hızlı iletilerek okunması gereken metnin çok daha kısa bir sürede okunabilmesi ve algılanabilmesidir. Okuma hızı önemli olduğu kadar algılama ve anlama oranı da çok önemlidir. Önemli olan nicelik değil niteliktir. Yani asıl olan okuma eylemini ne kadar  çok gerçekleştirdiğiniz değil ne kadar etkili gerçekleştirdiğinizdir.

HIZLI OKUMANIN TARİHÇESİ

Hızlı okuma ilk olarak II. Dünya Savaşı sonlarında gündeme gelmiştir.Savaş sırasında Almanya’nın İngiltere’yi bomba yağmuruna tutmasıyla, İngilizler pilotların ve kulelerde bekleyen gözcülerin reaksiyon kabiliyetini arttırmak aynı zamanda düşman uçaklarını daha hızlı ayırt etmelerini sağlamak için yollar aramaya başladılar.

Ohio Üniversitesinden Dr.Rensha’nın geliştirdiği takistoskop aletiyle subaylar eğitilmeye başlandı. Göz algılama hızını geliştiren bu aletle yapılan etkinliklerde başlarda başarılı olamayan subaylar, zamanla gösterilen resim ve şekilleri çok net görmeye başladılar.

Bu olay dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Konu üzerinde araştırma yapan Amerikalı bilim adamları bu buluşun kelimeleri algılamayı hızlandırmada işe yarayıp yaramayacağını test ettiler. Böylece hızlı okuma tekniklerinin ilk denemeleri ortaya çıktı.50’li yıllarda başlayan hızlı okuma teknikleri konusundaki çalışmalar gelişmeye devam etti. Süreç içinde Amerika’da kurslar etkinlikler düzenlenmeye başladı. Günümüz itibari ile de her yaşta ve her alanda ders olarak okutulmaktadır.

Bilim insanlarının katkılarıyla gelişen hızlı okuma teknikleri sayesinde artık başımızı sağa sola çevirmeden gözümüz ile oldukça geniş bir alanı tarayıp bilgi edinebiliyor ve bu bilgileri anlayabiliyoruz.

HIZLI OKUMANIN HEDEFLERİ

  • Zahmetsiz ve akıcı biçimde okumayı sağ
  • Okuduğunu anlama yüzdesini arttırı
  • Zamandan tasarruf etmeyi sağ
  • Öz güven kazandırır.
  • Okurken beynin daha iyi ilişki kurmayı sağ
  • Okurken beyin hayal kurmaz ve bütünü görür.
  • Okumak daha zevkli hale gelir.
  • Okuma alışkanlığı kazandırı
  • Okunan metni daha iyi anlamayı ve hatırlamayı sağ
  • Kişisel ihtiyaçlara bağlı olarak farklı avantajlar sağ

HIZLI OKUMADA BİR DEVRİM BAŞLIYOR!